Претпријатието Meblo Jogi d.o.o. Нова Горица веќе 54 години се единствени производители на Jogi душеци. Тие се единственото словенечко претпријатие и прво претпријатие во југоисточна Европа на кое во 2000 година му беше доделен меѓународно признат стандард за општествена одговорност SA 8000. Ние, "Стил-Ком" сме веќе 23 години генерални застапници во Македонија за Jogi душеците. При нивна изработка најголемо внимание се посветува на квалитетот на материјалите, на начинот на изработка на јогите и на нивната целосна беспрекорност.


Добра новост е дека за доброто спиење од големо значење е веќе самата постела. Редовно споредувајте го душекот на којшто спиете со новите модели во продавниците, за да се уверите дали е веќе време да го смените.

Така како што и вашиот омилен стол или чифт чевли, и вашата постела е удобна уште долго по тоа кога веќе не му осигурува на вашето тело додтатна потпоrа.

 

 

Наше видео